Liitetaulukko 2. Työttömät (18–64-vuotiaat) alueen ja perheaseman mukaan 2016

Maakunta Perheisiin kuulumaton Avo-/aviopuoliso, ei lapsia Avo-/aviopuoliso, lapsia Äiti/isä, ei puolisoa Muut 1) Yhteensä
Ahvenanmaa - Åland 216 126 115 34 60 551
Etelä-Karjala 3 583 2 690 1 948 551 1 115 9 887
Etelä-Pohjanmaa 3 118 2 530 2 491 546 1 306 9 991
Etelä-Savo 3 465 2 817 1 966 473 1 103 9 824
Kainuu 1 765 1 455 1 044 239 631 5 134
Kanta-Häme 3 601 2 614 2 270 602 1 184 10 271
Keski-Pohjanmaa 1 026 906 952 188 447 3 519
Keski-Suomi 7 826 5 661 4 561 1 154 2 133 21 335
Kymenlaakso 5 177 3 714 2 926 793 1 533 14 143
Lappi 4 515 3 425 2 851 704 1 558 13 053
Pirkanmaa 13 701 9 693 8 399 2 276 3 574 37 643
Pohjanmaa 2 581 2 048 2 209 422 912 8 172
Pohjois-Karjala 4 864 3 706 2 621 651 1 299 13 141
Pohjois-Pohjanmaa 9 657 6 986 6 889 1 613 3 187 28 332
Pohjois-Savo 5 901 4 306 3 063 795 1 550 15 615
Päijät-Häme 5 840 3 824 2 883 1 025 1 453 15 025
Satakunta 5 070 4 232 3 475 850 1 511 15 138
Uusimaa 34 539 21 295 20 787 7 467 9 810 93 898
Varsinais-Suomi 11 117 7 579 6 871 1 948 3 177 30 692
Koko maa 127 562 89 607 78 321 22 331 37 543 355 364
1) Muut-luokka sisältää perheasemaltaan lapsen asemassa olevat, laitosväestöön kuuluvat sekä luokittelemattomat

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2016, Liitetaulukko 2. Työttömät (18–64-vuotiaat) alueen ja perheaseman mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2017-12-19_tau_002_fi.html