Liitetaulukko 2. Työikäinen väestö, työttömänä vuoden aikana olleet ja osuus työikäisestä väestöstä sekä koko vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä maakunnittain vuonna 2016

Maakunta 18-64-v. väestö, lkm Vuoden aikana työttömänä olleet, lkm 1) Koko vuoden työttömänä olleet, lkm Vuoden aikana työttömänä olleet 18–64-v. väestöstä, % Koko vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä %
Etelä-Karjala 75 243 17 900 2 972 23,8 16,6
Etelä-Pohjanmaa 107 432 20 862 1 993 19,4 9,6
Etelä-Savo 82 762 19 157 2 919 23,1 15,2
Kainuu 42 548 10 561 1 336 24,8 12,7
Kanta-Häme 99 811 19 626 3 108 19,7 15,8
Keski-Pohjanmaa 38 465 7 288 927 18,9 12,7
Keski-Suomi 162 129 39 365 7 912 24,3 20,1
Kymenlaakso 101 186 24 608 4 632 24,3 18,8
Lappi 105 101 26 687 3 897 25,4 14,6
Pirkanmaa 305 509 68 527 14 330 22,4 20,9
Pohjanmaa 104 044 17 864 2 306 17,2 12,9
Pohjois-Karjala 95 624 24 793 4 218 25,9 17,0
Pohjois-Pohjanmaa 238 863 55 425 8 284 23,2 14,9
Pohjois-Savo 145 032 30 477 5 061 21,0 16,6
Päijät-Häme 115 465 27 548 5 684 23,9 20,6
Satakunta 125 296 30 073 4 254 24,0 14,1
Uusimaa 1 036 679 179 738 37 983 17,3 21,1
Varsinais-Suomi 282 918 58 968 10 198 20,8 17,3
Ahvenanmaa - Åland 17 310 1 396 83 8,1 5,9
Koko maa 3 281 417 680 863 122 097 20,7 17,9
1) Kaikkien 15–64-vuotiaiden työttömien määrä on suhteutettu 18–64-vuotiaiden työikäisten määrään, koska alle 18-vuotiaita työttömiä oli vuoden aikana verrattain vähän, 1 105 henkeä, mikä on 0,2 prosenttia kaikista vuoden aikana työttömänä olleista.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2016, Liitetaulukko 2. Työikäinen väestö, työttömänä vuoden aikana olleet ja osuus työikäisestä väestöstä sekä koko vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä maakunnittain vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/02/tyokay_2016_02_2017-05-26_tau_002_fi.html