Sysselsättning 2008, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning

2008
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor