Publicerad: 31.3.2008

Barnmorskor och tandskötare var de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna år 2005

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik finns det fortfarande en stark könssegregering inom olika yrkesgrupper. Mest kvinnodominerade av yrkesgrupperna var barnmorskor och tandskötare. Andra yrkesgrupper där kvinnornas andel av de sysselsatta översteg 95 procent var skönhetsvårdare, tandhygienister och barnavårdsarbetare samt instrumentvårdare. Också av barnträdgårdslärare, läkemedelsarbetarna på apoteken samt primärskötarna och närvårdarna var fler än nio av tio kvinnor.

Bland de tio mest mansdominerade yrkena fanns traditionella manliga yrken: brandmän, militärer samt piloter och styrmän. Andra mansdominerade yrken var maskinchefer och -mästare på fartyg, lokförare och motorvagnsförare samt byggnadshantverkare. Också inom yrkesgruppen maskinmontörer och reparatörer fanns det få kvinnor. I dessa yrkesgrupper var fler än 95 procent män.

Inom läkaryrket var könsfördelningen rätt så jämn. I slutet av år 2005 var 56 procent av läkarna kvinnor. Däremot fanns det en klarare könssegregering inom polis- och prästyrkena. Av poliserna var åtta av tio män och av prästerna och andra specialister inom religion nästan sju av tio.

Uppgifterna om yrke har huvudsakligen producerats på basis av register genom att utnyttja de uppgifter om yrkesbenämningar som finns i samhälleliga, administrativa material. Yrkesuppgiften bildas för de personer som var sysselsatta under årets sista vecka och uppgifterna uppdateras i fortsättningen årligen. Revideringar vid uppdateringen av yrkesuppgifterna kan i någon yrkesgrupp försvåra jämförelsen med föregående år.

De mest kvinnodominerade yrkesgrupperna år 2005, kvinnornas andel %

De mest mansdominerade yrkesgrupperna år 2005, männens andel %

Källa: Sysselsättningsstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293 och Marketta Oinonen (09) 1734 3602, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2005/tyokay_2005_2008-03-31_tie_003_sv.html