Finlands officiella statistik

Industrins miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrin använde nästan 900 miljoner euro för miljöskydd år 2013
27.3.2015
År 2013 investerade industrin omkring 277 miljoner euro i miljöskydd. Miljöinvesteringar allokerades mest till luftskydd. De största investerarna inom industribranscherna var energiförsörjningen, den kemiska industrin och gruvindustrin. Industrins miljöskyddsutgifter uppgick till totalt 885 miljoner euro varav största delen utgjordes av verksamhetsutgifter för miljöskydd.

Nästa offentliggörande:
3.11.2016

Beskrivning: Industrins miljöskyddsutgifter beskriver efterfrågan på miljöskydd inom industrin. I statistiken anges storleken av industrins miljöskyddsinvesteringar och driftsutgifter till följd av miljöskydd efter näringsgren. Utgifterna har också specificerats efter användningsändamål i luftvård, vattenvård och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, kostnader, luftvård, miljöekonomi, miljöskydd, miljövård, miljövårdsinvesteringar, miljövårdsutgifter, näringsgrenar, tillverkning, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010
17.8.2010
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/index_sv.html

Dela