Finlands officiella statistik

Industrins miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrin investerade i miljöskydd mer år 2012 än tidigare
8.5.2014
År 2012 investerade industrin mer än tidigare i miljöskydd, omkring 302 miljoner euro. De största investerarna inom industribranscherna var metallindustrin samt energiförsörjningen. Miljöinvesteringar allokerades mest till luftskydd. Av alla industrins miljöutgifter utgjordes den största delen dock av verksamhetsutgifter för miljöskydd, av vilka huvuddelen utgörs av drifts- och underhållskostnader för miljöskyddsutrustningar.

Nästa offentliggörande:
27.3.2015

Beskrivning: Industrins miljöskyddsutgifter beskriver efterfrågan på miljöskydd inom industrin. I statistiken anges storleken av industrins miljöskyddsinvesteringar och driftsutgifter till följd av miljöskydd efter näringsgren. Utgifterna har också specificerats efter användningsändamål i luftvård, vattenvård och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, kostnader, luftvård, miljöekonomi, miljöskydd, miljövård, miljövårdsinvesteringar, miljövårdsutgifter, näringsgrenar, tillverkning, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010
17.8.2010
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tymm/index_sv.html

Dela