Finlands officiella statistik

Industrins miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins miljöskyddsutgifter 850 miljoner euro år 2014
3.11.2016
År 2014 investerade industrin 266 miljoner euro i miljöskydd. Verksamhetsutgifterna för miljöskydd var 586 miljoner euro. När det gäller miljöinvesteringar allokerades 44 procent till luftskydd och 31 procent till vattenskydd. Miljöinvesteringarna var störst inom energiförsörjning, den kemiska industrin samt inom metallindustrin.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning: Industrins miljöskyddsutgifter beskriver efterfrågan på miljöskydd inom industrin. I statistiken anges storleken av industrins miljöskyddsinvesteringar och driftsutgifter till följd av miljöskydd efter näringsgren. Utgifterna har också specificerats efter användningsändamål i luftvård, vattenvård och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, kostnader, luftvård, miljöekonomi, miljöskydd, miljövård, miljövårdsinvesteringar, miljövårdsutgifter, näringsgrenar, tillverkning, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010
17.8.2010
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/index_sv.html

Dela