Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.11.2016

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 850 miljoonaa euroa vuonna 2014

Teollisuus investoi vuonna 2014 ympäristönsuojeluun 266 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 586 miljoonaa euroa. Ympäristöinvestoinneista kohdennettiin 44 prosenttia ilmansuojeluun ja 31 prosenttia vesiensuojeluun. Eniten ympäristöinvestointeja tekivät energiahuolto, kemian teollisuus sekä metalliteollisuus.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohteittain 2014

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohteittain 2014

Kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun 118 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy investointeja useiden eri ilmapäästöjen hallintaa varten. Tilaston ulkopuolelle jää kuitenkin osa kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavista toimenpiteistä, koska tilasto ei kata energiansäästötoimia. Vesiensuojeluun investoitiin 81 miljoonaa euroa ja jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjaveden suojeluun 59 miljoonaa euroa.

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot koostuvat investoinneista ja toimintamenoista. Toimintamenot ovat käyttö- ja kunnossapitomenoja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Käyttö- ja kunnossapitomenoista 41 prosenttia kohdistui vesiensuojeluun, 35 prosenttia jätehuoltoon ja maaperän suojeluun sekä 24 prosenttia ilmansuojeluun.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen 029 551 3224, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2014/tymm_2014_2016-11-03_tie_001_fi.html