Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.3.2015

Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun lähes 900 miljoonaa euroa vuonna 2013

Teollisuus investoi vuonna 2013 ympäristönsuojeluun noin 277 miljoonaa euroa. Ympäristöinvestointeja kohdennettiin eniten ilmansuojeluun. Teollisuudenaloista suurimpia investoijia olivat energiahuolto, kemian teollisuus sekä kaivosteollisuus. Kaikkiaan teollisuuden ympäristömenot olivat 885 miljoonaa euroa ja niistä suurimman osan muodostivat ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2013

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2013

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä noin 277 miljoonaa euroa vuonna 2013. Eniten ympäristönsuojeluun investoivat energiahuolto, kemian- ja mineraaliteollisuus sekä kaivosteollisuus, jokainen näistä 55 - 60 miljoonaa euroa.

Kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista suurin osuus kohdistui ilmansuojeluun, kaikkiaan 110 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy investointeja useiden eri ilmapäästöjen hallintaa varten. Tilaston ulkopuolelle jää kuitenkin osa kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavista toimenpiteistä, koska tilasto ei kata energiansäästötoimia

Jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjaveden suojeluun investoitiin noin 82 miljoonaa euroa ja vesiensuojeluun 66 miljoonaa euroa.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu investointien lisäksi käyttökuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2013 lähes 610 miljoonaa euroa, mikä käsitti 69 prosenttia kaikista teollisuuden ympäristönsuojelumenoista. Toimintamenoista pääosa koostui erilaisten ympäristönsuojelulaitteiden käytöstä sekä jätevesilaitoksista, jätehuollosta ja maaperänsuojelusta aiheutuvista kuluista. Näistä menoista eniten kohdistui vesiensuojeluun, 35 prosenttia ympäristönsuojelun käyttökuluista.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 029 551 3760, Merja Eskelinen 029 551 3255, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2013/tymm_2013_2015-03-27_tie_001_fi.html