Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 14.5.2013

Teollisuuden ympäristöinvestoinneista suurin osa ilmansuojeluun vuonna 2011

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun lisääntyivät edellisistä vuosista ja olivat lähes 260 miljoonaa euroa vuonna 2011. Teollisuudenaloista suurimpia investoijia olivat energiantuotanto sekä kemianteollisuus. Ympäristönsuojelun investointeja kohdennettiin eniten ilmansuojeluun sekä jätehuoltoon ja maaperän suojeluun. Kaikista teollisuuden ympäristömenoista suurimman osan muodostivat kuitenkin ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot, joista pääosa koostuu ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2011

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2011

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä lähes 260 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eniten ympäristönsuojeluun investoitiin energiantuotannossa, jossa investoinnit lisääntyivät nousten noin 86 miljoonaan euroon. Yli puolet energiantuotannon ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun. Toiseksi eniten investoi kemian- ja mineraaliteollisuus, noin 67 miljoonaa euroa, josta noin puolet jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun.

Suurin osuus kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista (51 %) kohdistui ilmansuojeluun vuonna 2011. Jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun kohdennettiin 36 prosenttia ympäristöinvestoinneista. Vesiensuojelun osuus ympäristöinvestoinneista laski 11 prosenttiin, mutta toimintamenoista vesiensuojeluun kohdistui edelleen suurin osuus, vuonna 2011 se oli 37 prosenttia ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitokuluista.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu investointien lisäksi käyttökuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2011 lähes 620 miljoonaa euroa, mikä käsitti 70 prosenttia kaikista teollisuuden ympäristönsuojelumenoista. Toimintamenoista pääosa (85 %) koostui erilaisten ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2011/tymm_2011_2013-05-14_tie_001_fi.html