Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 25.8.2011

Kaivosteollisuus investoi ympäristönsuojeluun eniten vuonna 2009

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun pysyivät lähes edellisvuotisella tasolla ja olivat 227 miljoonaa euroa vuonna 2009. Teollisuudenaloista suurimpia investoijia olivat laajeneva kaivosteollisuus sekä metalliteollisuus. Ympäristönsuojelun investointeja kohdennettiin eniten jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2009

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2009

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä 227 miljoonaa euroa vuonna 2009, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna (229 milj. euroa). Eniten ympäristönsuojeluun investoitiin kaivosteollisuudessa, jossa investoinnit moninkertaistuivat nousten 66 miljoonaan euroon. Noin 85 prosenttia kaivosteollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun. Toiseksi eniten investoi metalliteollisuus, noin 60 miljoonaa euroa, josta yli puolet ilmansuojeluun.

Suurin osuus kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista (39 %) kohdistui jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun. Näiden osuus teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista on kasvanut vähitellen, ja osuus on ensimmäistä kertaa noussut suurimmaksi. Ilmansuojeluun kohdennettiin 32 prosenttia ympäristöinvestoinneista, yli puolet siitä metalliteollisuudessa. Vesiensuojelun osuus oli 26 prosenttia.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu lisäksi käyttökuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2009 noin 520 miljoonaa euroa, mikä käsitti 70 prosenttia kaikista teollisuuden ympäristönsuojelumenoista. Toimintamenoista lähes 90 prosenttia koostui erilaisten ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista. Näistä yli kolme neljäsosaa johtui vesiensuojelun ja jätehuollon sekä maaperän ja pohjavesien suojelun toimenpiteistä.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2009/tymm_2009_2011-08-25_tie_001_fi.html