Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 24.8.2010

Investoinnit ympäristönsuojeluun kasvoivat teollisuudessa vuonna 2008

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun kasvoivat 229 miljoonaan euroon vuonna 2008 edellisvuoden 215 miljoonasta eurosta. Suurimmat investoijat olivat metsäteollisuus sekä kemian- ja mineraaliteollisuus. Noin puolet kaikista ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 2000–2008

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 2000–2008

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä 229 miljoonaa euroa vuonna 2008, mikä on 14 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten ympäristönsuojeluun investoi metsäteollisuus, jossa sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit olivat 63 miljoonaa euroa. Yli 60 prosenttia metsäteollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun. Toiseksi eniten investoi kemian- ja mineraaliteollisuus, noin 60 miljoonaa euroa, josta puolet jätehuoltoon ja maaperän sekä pohjavesien suojeluun.

Suurin osuus kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun (49 %), jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun kohdistui 29 prosenttia ja vesiensuojeluun 18 prosenttia. Ilmansuojeluun kohdennettiin huomattavat investoinnit erityisesti metsäteollisuudessa sekä energiantuotannossa. Ilmansuojeluinvestoinnit jakaantuivat useiden eri ilmapäästöjen hallinnan osalle; suuri osa niistä kohdistui hiukkas-, VOC- ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan, mutta lisäksi useiden muidenkin ilmapäästöjen osalle. Kaikki kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavat toimenpiteet eivät näy tässä tilastossa, koska tilasto ei kata energiansäästötoimia.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu lisäksi käyttö- ja kunnossapitokuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2008 samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna, hiukan yli 500 miljoonaa euroa. Tästä lähes 90 prosenttia oli ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitomenoja, joista vesiensuojeluun kohdistui 38 prosenttia, jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun 34 prosenttia ja ilmansuojeluun 27 prosenttia.

Tilastokeskus on kerännyt teollisuuden ympäristömenotietoja vuodesta 1992 lähtien.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 326,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.08.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2008/tymm_2008_2010-08-24_tie_001_fi.html