Finlands officiella statistik

Skattepliktiga inkomster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta skatterna ökade med två procent
19.12.2016
Inkomsttagarna betalade totalt 30,4 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2015. Detta var nominellt två procent mer än året innan. Mest, dvs. 18,6 miljarder euro, betalades i kommunalskatt. Inkomsttagarna betalade 5,9 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt till staten och 2,5 miljarder euro i kapitalinkomstskatt. I sjukvårdsavgifter betalades 1,3 miljarder, i dagpenningspremier 665 miljoner euro, i Yle-skatt 503 miljoner euro och i kyrkoskatt 912 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
19.12.2017

Beskrivning: Skattepliktiga inkomster -statistik (tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och täcker alla personer som fått skattepliktiga inkomster under året. Inkomster och beskattning granskas bl.a. efter inkomstklasser samt efter ålder och kön. Totalmaterialet möjliggör också granskning efter områden från kommunnivån uppåt. Statistiken utkommer årligen, fr.o.m. statistikåret 2005 bara som nätpublikation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, dividender, förmögenhet, förvärvsinkomster, inkomster, kapitalinkomster, löner, penninginkomster, skatteavdrag, skatteinkomster, skattepliktiga inkomster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomst- och förmögenhetsstatistikens namn har ändrats
19.2.2008
Förmögenhetsbeskattningen slopades år 2006.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html

Dela