Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

2020
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik