Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2018, 1:a kvartalet

Publicerad: 9.6.2017

Kostnaden för arbetad timme sjönk med 3,0 procent under januari-mars från året innan

Under januari–mars 2017 sjönk arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 3,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna sjönk med 0,9 procent under januari–mars 2017. Den största orsaken till nedgången är att det fanns tre arbetsdagar fler under första kvartalet år 2017 än under motsvarande period år 2016. Detta berodde på att påsken i år inföll under andra kvartalet och i fjol under första. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar att kostnaderna minskar.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/01/tvki_2017_01_2017-06-09_tie_001_sv.html

Dela