Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 108,9 113,9 113,8 119,2 120,5 110,2 115,9 116,1 122,0 121,6
B-E Industri 107,4 112,6 112,2 117,7 119,7 106,7 114,1 114,8 122,1 120,4
C Tlllverkning 107,6 112,9 112,5 118,3 120,0 106,7 114,3 115,0 122,6 120,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,9 112,3 117,8 116,6 106,6 113,3 116,0 120,4 117,2
16, 17 Skogsindustri 108,0 112,2 113,2 124,0 118,9 107,2 115,8 117,0 129,1 119,1
19-22 Kemisk industri 108,3 113,8 115,5 119,8 123,2 105,8 116,1 117,8 121,1 123,5
24-30 Metallindustri 106,8 112,7 112,3 116,7 121,0 106,7 114,2 113,3 121,1 118,6
F Byggverksamhet 108,1 113,0 116,8 121,6 119,8 111,9 117,5 117,8 122,3 121,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,0 113,5 113,1 118,4 120,0 110,9 115,6 115,4 120,9 120,7
G Handel 102,5 107,7 109,5 112,9 114,6 105,8 110,7 112,2 114,8 116,2
H Transport och magasinering 98,3 100,9 98,6 105,8 105,1 96,3 101,4 99,5 108,5 107,4
J Information och kommunikation 113,7 117,6 117,5 121,5 124,3 114,0 119,3 121,2 125,1 125,2
K Finans och försäkring 111,7 116,2 115,8 124,9 115,1 118,0 118,4 118,1 128,4 119,9
Statsektorn, J-R Totalt 110,9 116,5 111,7 123,5 129,3 114,3 119,7 114,7 131,0 129,3
Kommuner, D-S Totalt 108,5 111,8 109,6 116,4 124,6 108,9 114,9 111,3 119,7 127,3

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_003_sv.html