Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 108,7 113,7 113,3 124,4 119,2 106,0 115,7 115,3 128,1
B-E Industri 107,0 111,8 113,0 121,7 116,5 101,2 113,1 114,5 126,9
C Tlllverkning 107,5 112,6 113,7 122,8 117,1 101,4 113,8 115,0 127,9
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,5 113,7 120,4 117,3 102,3 113,4 117,7 121,2
16, 17 Skogsindustri 109,8 112,4 110,3 130,6 118,6 104,4 116,0 118,2 141,9
19-22 Kemisk industri 109,5 114,1 117,9 127,8 120,7 99,9 116,6 122,0 129,1
24-30 Metallindustri 105,6 112,1 114,4 120,9 115,8 100,1 112,8 112,6 125,7
F Byggverksamhet 108,0 112,8 115,8 124,5 120,4 109,1 117,5 119,0 127,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,3 113,7 112,4 125,0 119,3 107,5 116,1 114,8 128,3
G Handel 103,6 108,3 110,2 119,3 112,1 102,9 111,1 112,7 122,0
H Transport och magasinering 98,0 100,7 95,9 109,2 106,1 92,9 101,0 97,5 111,3
J Information och kommunikation 113,5 117,0 116,4 128,0 124,2 108,5 119,3 120,3 133,2
K Finans och försäkring 111,4 115,5 114,6 145,0 108,8 110,4 119,7 116,6 151,5
Statsektorn, J-R Totalt 111,0 116,9 107,9 135,0 126,1 110,2 119,8 110,8 143,0
Kommuner, D-S Totalt 108,9 112,8 107,5 118,1 132,0 105,3 115,7 108,7 120,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_001_sv.html