Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 3,0 4,9 2,9 1,4 0,4 1,2 1,5 1,2
B-E Industri 3,3 4,6 2,7 1,1 -0,2 0,4 1,0 1,0
C Tlllverkning 3,3 4,7 2,5 1,2 -0,2 0,3 1,0 0,8
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,5 3,0 2,0 1,5 2,1 1,9 1,9 4,0
16, 17 Skogsindustri 2,8 2,6 4,4 3,5 3,1 3,7 3,7 5,0
19-22 Kemisk industri 4,3 4,5 2,7 2,0 2,1 1,9 2,2 3,0
24-30 Metallindustri 1,7 6,5 3,8 2,4 -3,3 -2,4 0,1 -2,2
F Byggverksamhet 2,4 4,8 7,0 3,3 1,7 2,6 3,6 2,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,0 4,4 2,5 1,5 0,8 1,5 1,6 1,7
G Handel 2,2 5,6 2,6 1,5 -0,6 2,5 1,5 2,1
H Transport och magasinering 1,9 2,6 1,6 0,2 -0,4 0,0 0,4 0,6
J Information och kommunikation 4,0 2,5 3,4 2,5 1,5 1,8 2,3 0,2
K Finans och försäkring 1,5 2,9 4,6 5,7 3,1 3,5 4,2 2,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_006_sv.html