Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 2,5 4,5 3,7 1,7 0,8 1,0 1,8 1,6
B-E Industri 2,7 4,6 3,2 1,7 0,0 -0,5 1,1 1,3
C Tlllverkning 2,5 4,8 2,9 2,1 -0,2 -0,9 1,0 1,1
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,7 2,8 3,9 0,5 1,8 0,5 1,7 4,2
16, 17 Skogsindustri 2,9 2,4 5,9 2,8 1,3 3,3 3,3 5,5
19-22 Kemisk industri 3,9 4,2 4,1 2,8 2,6 -1,3 2,2 4,0
24-30 Metallindustri 1,3 6,2 2,6 3,6 -1,6 -2,3 0,6 -1,6
F Byggverksamhet 1,5 4,4 8,6 3,8 2,3 2,2 4,2 2,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,5 4,1 3,5 1,5 1,4 1,9 2,1 1,9
G Handel 2,0 4,6 4,9 1,5 1,6 2,7 2,7 1,9
H Transport och magasinering 1,8 2,8 1,4 0,7 -0,7 -0,2 0,3 1,2
J Information och kommunikation 3,0 3,1 4,0 1,7 -0,2 1,6 1,7 3,0
K Finans och försäkring 1,3 3,7 2,5 8,8 -2,0 3,5 3,5 1,9
Statsektorn, J-R Totalt 2,5 5,3 3,7 0,3 4,0 2,5 2,5 2,7
Kommuner, D-S Totalt 2,4 3,5 2,8 1,5 3,0 3,3 2,6 1,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/01/tvki_2014_01_2014-06-10_tau_002_sv.html