Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av arbetskraftskostnadsindex, årsförändring 1)

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revision, procentenheter
Senaste publicering 11.03.2014 1:a publicering
Privat sektor, original serie 02/2012 5,9 5,3 0,6
03/2012 4,6 4,2 0,4
04/2012 4,6 4,3 0,3
01/2013 3,8 4,1 -0,3
02/2013 1,7 2,2 -0,5
03/2013 0,8 0,6 0,2
Statsektorn, original serie 02/2012 5,7 5,8 -0,1
03/2012 4,7 4,7 0,0
04/2012 6,1 6,1 0,0
01/2013 3,7 3,7 0,0
02/2013 0,3 0,3 0,0
03/2013 4,0 4,0 0,0
Kommuner, original serie 02/2012 5,0 4,0 1,0
03/2012 0,9 0,8 0,1
04/2012 4,1 4,1 0,0
01/2013 2,8 2,6 0,2
02/2013 1,5 1,6 -0,1
03/2013 3,0 2,9 0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Arbetskraftskostnadsindex inom statsektorn har publicerats från juni 2012 och index inom kommuner från september 2012. Revideringarna har räknats från avrundade tal.

Revidering av säsongrensade arbetskraftskostnadsindex, årsförändring 1)

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revision, procentenheter
Senaste publicering 11.03.2014 1:a publicering
Privat sektor, säsongrensade serie 01/2012 5,4 4,8 0,6
02/2012 3,6 3,3 0,3
03/2012 4,0 2,6 1,4
04/2012 3,1 3,8 -0,7
01/2013 1,3 1,6 -0,3
02/2013 2,1 2,1 0,0
1) Säsongrensade arbetskraftskostnadsindexet inom privata sektorn har publicerats från september 2012.

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_rev_001_sv.html