Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 104,7 107,4 110,0 113,1 114,8 115,2 116,2 114,8 117,3
B-E Industri 105,4 102,5 104,9 108,8 111,0 110,7 111,2 110,4 111,8
C Tlllverkning 106,2 103,2 105,2 109,8 111,5 111,4 111,9 111,1 112,2
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 103,7 105,4 107,7 108,7 110,0 111,2 113,1 110,8 115,1
16, 17 Skogsindustri 105,5 108,1 110,5 111,9 113,0 114,3 115,5 113,7 116,9
19-22 Kemisk industry 102,2 105,2 108,9 111,7 113,2 113,9 115,2 113,5 116,5
24-30 Metallindustri 108,9 103,5 104,1 110,3 111,5 110,4 111,3 110,9 114,6
F Byggverksamhet 104,6 106,8 108,7 110,1 115,0 114,9 115,6 113,9 117,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,6 107,3 110,4 113,7 115,0 115,5 115,9 115,0 116,0
G Handel 96,5 100,8 102,6 105,8 109,0 109,6 109,0 108,3 108,2
H Transport och magasinering 96,4 94,0 95,8 97,7 100,5 101,3 99,2 99,7 95,5
J Information och kommunikation 107,7 112,2 115,9 117,0 119,1 119,5 120,4 119,0 121,3
K Finans och försäkring 104,3 111,4 112,1 113,5 115,2 117,1 118,7 116,1 121,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_005_sv.html