Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 1,6 2,4 3,5 5,7 4,6 4,7 4,6 4,4
B-E Industri -1,0 2,5 3,3 5,1 4,8 4,7 4,5 4,7
C Tlllverkning -0,8 2,3 3,5 5,2 4,9 4,8 4,6 4,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,2 2,9 1,4 2,9 3,1 4,4 2,9 5,2
16, 17 Skogsindustri -1,4 2,0 2,3 3,8 5,7 4,0 4,0 6,0
19-22 Kemisk industry 2,5 3,0 3,8 7,5 3,8 4,3 4,9 5,0
24-30 Metallindustri -2,5 1,5 3,5 6,4 5,4 4,7 5,0 5,0
F Byggverksamhet 1,1 2,0 2,5 6,5 3,5 5,3 4,5 7,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,2 2,3 3,1 5,4 4,3 4,2 4,3 3,6
G Handel 6,3 1,4 3,5 7,3 5,6 3,8 5,1 4,7
H Transport och magasinering 0,5 1,4 1,6 3,7 2,2 3,2 2,7 0,2
J Information och kommunikation 0,6 3,1 4,0 3,0 1,8 5,4 3,5 3,1
K Finans och försäkring 2,5 1,2 3,0 3,4 5,2 3,8 3,8 3,2
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 2,3 3,9 5,1 4,7 6,2 5,0 4,3
Kommuner, E-S Totalt 1,4 2,3 3,2 5,0 1,3 3,4 3,2 3,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_004_sv.html