Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                
B-S Totalt, privat sektor 1,6 2,5 2,8 5,8 4,7 4,5 4,5 4,1
B-E Industri -1,3 2,7 2,9 5,0 4,9 4,2 4,3 4,6
C Tlllverkning -1,2 2,5 3,2 5,2 5,0 4,3 4,4 4,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,4 2,7 0,9 2,3 3,0 4,4 2,6 6,0
16, 17 Skogsindustri -0,8 2,9 -2,9 2,5 5,9 4,0 2,4 5,6
19-22 Kemisk industry 2,9 3,9 2,1 5,9 3,6 4,4 4,0 4,3
24-30 Metallindustri -3,6 1,3 4,5 8,0 5,8 4,0 5,6 4,4
F Byggverksamhet 1,3 1,5 1,1 6,7 3,9 5,9 4,4 8,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,5 2,5 2,2 5,7 4,5 4,2 4,2 3,0
G Handel 6,8 2,0 3,2 6,1 4,8 4,0 4,6 4,0
H Transport och magasinering 0,3 1,8 0,8 4,3 2,5 3,3 2,8 -0,3
J Information och kommunikation 1,2 3,0 1,5 2,5 3,0 5,8 3,1 3,6
K Finans och försäkring 3,8 1,3 1,4 4,4 5,8 2,6 3,6 1,5
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 2,5 4,7 5,6 4,7 6,1 5,3 3,7
Kommuner, E-S Totalt 1,7 2,4 4,8 5,3 0,8 4,2 3,6 2,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_002_sv.html