Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 2,7 1,4 2,3 3,1 3,7 2,6 4,4 4,6 4,1 2,6 3,9
B-E Industri 1,8 -0,2 3,0 3,6 3,4 2,4 4,8 4,4 4,1 2,4 3,9
C Tlllverkning 1,9 -0,5 2,9 3,5 3,5 2,3 5,1 4,6 4,4 2,4 4,1
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,2 2,2 2,6 2,3 2,5 2,4 2,2 2,3 2,8 2,0 2,3
16, 17 Skogsindustri 2,7 2,1 3,7 2,0 1,8 2,4 2,1 2,0 3,6 2,4 2,5
19-22 Kemisk industry 3,6 2,4 3,7 3,7 4,2 3,5 4,7 4,8 4,2 4,7 4,6
24-30 Metallindustri 0,0 -2,1 1,2 2,9 3,4 1,3 2,5 8,1 5,4 0,5 4,1
F Byggverksamhet 2,0 -0,3 1,1 2,1 4,0 1,7 3,2 6,0 4,6 2,2 4,0
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,2 2,1 2,3 2,9 3,4 2,7 3,9 4,4 4,0 3,1 3,9
G Handel 0,4 1,4 1,6 2,1 2,0 1,8 4,0 5,5 4,4 6,2 5,1
H Transport och magasinering -2,2 2,6 1,3 1,9 3,0 2,2 3,3 4,1 4,6 3,0 3,7
J Information och kommunikation 4,9 1,6 5,4 2,7 3,9 3,4 2,7 2,4 2,8 0,6 2,1
K Finans och försäkring 8,8 1,2 0,7 -0,1 -0,3 0,4 1,8 3,1 4,2 5,5 3,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_006_sv.html