Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 1,6 0,8 2,1 3,0 3,8 2,4 3,3 5,5 4,4 4,4 4,4
B-E Industri -1,0 0,9 3,0 2,1 3,7 2,4 3,4 5,2 5,1 4,9 4,6
C Tlllverkning -0,8 0,6 2,7 2,2 3,6 2,3 3,5 5,3 5,2 5,1 4,8
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,2 1,9 3,8 1,9 3,9 2,9 1,4 2,8 3,1 4,2 2,9
16, 17 Skogsindustri -1,4 0,8 5,2 -1,7 3,8 2,0 2,3 3,9 5,8 4,2 4,1
19-22 Kemisk industry 2,5 1,6 1,4 3,9 5,3 3,0 4,0 7,6 3,8 4,2 4,9
24-30 Metallindustri -2,5 -0,5 0,5 2,6 3,1 1,4 3,5 6,5 6,0 5,3 5,4
F Byggverksamhet 1,1 -0,1 2,2 2,6 3,2 2,0 2,6 6,8 3,4 4,3 4,3
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,2 0,6 1,7 3,2 3,8 2,3 2,8 5,0 3,8 3,8 3,9
G Handel 6,3 -1,3 -0,7 3,2 4,6 1,4 3,1 6,7 5,0 2,8 4,4
H Transport och magasinering 0,5 1,8 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 3,6 2,1 3,3 2,6
J Information och kommunikation 0,6 1,4 4,5 3,6 2,7 3,1 4,2 3,1 2,0 5,6 3,6
K Finans och försäkring 2,5 -1,1 0,8 2,0 3,2 1,2 3,2 3,4 5,2 4,1 4,0
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 -0,6 4,1 3,4 2,1 2,3 4,7 5,3 4,9 6,2 5,3
Kommuner, E-S Totalt 1,4 1,1 3,7 1,8 2,6 2,3 3,2 5,0 1,3 3,3 3,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_004_sv.html