Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012*
Näringsgrenkod Näringsgren                        
B-S Totalt, privat sektor 104,6 106,3 105,4 112,0 113,9 104,1 108,9 108,9 118,1 118,9 108,7 113,7
B-E Industri 105,9 104,8 104,1 111,2 112,7 101,6 107,4 107,6 116,9 118,4 106,6 112,4
C Tlllverkning 106,1 105,2 104,3 111,4 112,9 101,8 107,6 107,9 117,3 118,8 106,9 112,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,3 105,5 106,7 114,3 111,8 101,2 108,5 108,2 117,5 115,3 105,4 111,6
16, 17 Skogsindustri 107,4 105,9 104,1 116,7 110,6 100,5 108,0 106,5 121,2 117,0 104,8 112,4
19-22 Kemisk industry 102,6 105,2 105,4 110,3 115,8 101,8 108,3 109,6 118,7 120,2 106,1 113,6
24-30 Metallindustri 107,8 105,2 103,6 107,9 113,0 102,0 106,7 107,3 115,0 119,8 107,5 112,4
F Byggverksamhet 104,9 106,0 105,8 111,2 112,3 103,2 108,1 108,6 118,7 116,1 107,7 112,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,2 106,5 105,6 112,0 113,8 104,6 109,0 108,5 117,6 118,1 108,6 113,2
G Handel 95,2 101,1 100,3 104,7 106,3 98,9 102,5 103,4 111,7 111,6 101,6 107,1
H Transport och magasinering 96,4 96,9 95,3 101,8 102,7 93,4 98,3 96,7 105,5 104,9 96,5 100,9
J Information och kommunikation 109,7 110,3 108,9 117,0 122,9 106,2 113,7 113,4 120,6 125,4 112,1 117,9
K Finans och försäkring 107,6 110,4 107,6 118,1 111,0 110,2 111,7 111,0 122,2 116,8 114,8 116,2
Statsektorn, J-R Totalt 105,2 108,4 102,9 117,2 118,2 105,2 110,9 107,7 123,5 124,0 111,6 116,7
Kommuner, E-S Totalt 104,5 106,0 102,4 109,8 119,7 101,7 108,4 105,8 115,3 121,3 105,1 111,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_003_sv.html