Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2010/ 2009* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 1,6 1,2 2,6 2,6 3,9 2,5 2,6 5,7 4,6 4,3 4,3
B-E Industri -1,3 1,6 3,7 1,5 3,8 2,6 3,0 5,2 5,2 4,4 4,5
C Tlllverkning -1,2 1,3 3,4 1,6 3,6 2,4 3,2 5,4 5,3 4,6 4,6
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,4 2,9 2,9 1,4 3,6 2,7 0,9 2,2 3,0 4,2 2,5
16, 17 Skogsindustri -0,8 2,7 7,6 -2,0 3,3 2,9 -2,8 2,5 6,0 4,1 2,5
19-22 Kemisk industry 2,9 3,3 3,7 3,4 5,3 3,9 2,3 6,0 3,6 4,4 4,1
24-30 Metallindustri -3,6 -0,1 0,1 1,8 3,2 1,2 4,7 8,3 6,4 4,7 6,0
F Byggverksamhet 1,3 -1,0 1,6 2,6 3,0 1,5 1,2 7,0 3,8 4,6 4,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,5 1,3 2,3 2,8 3,9 2,5 1,8 5,4 4,1 3,8 3,8
G Handel 6,8 -0,6 0,9 3,3 4,8 2,0 3,0 5,9 4,5 3,1 4,2
H Transport och magasinering 0,3 2,8 1,5 1,6 1,5 1,8 0,8 4,2 2,5 3,4 2,8
J Information och kommunikation 1,2 2,1 5,4 1,9 2,4 3,0 1,7 2,6 3,2 6,0 3,3
K Finans och försäkring 3,8 0,6 0,9 1,0 3,0 1,3 1,5 4,5 5,9 2,9 3,7
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 -0,4 4,4 3,5 2,1 2,5 4,7 5,6 4,7 6,1 5,3
Kommuner, E-S Totalt 1,7 1,1 4,4 1,8 2,2 2,4 4,7 5,3 0,8 4,1 3,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_002_sv.html