Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012*
Näringsgrenkod Näringsgren                        
B-S Totalt, privat sektor 104,4 106,0 106,1 115,5 112,9 100,4 108,7 108,9 122,0 118,1 104,7 113,4
B-E Industri 105,5 104,2 105,8 113,6 110,9 97,3 106,9 109,0 119,4 116,7 101,6 111,7
C Tlllverkning 106,2 104,9 106,5 113,8 111,6 97,8 107,4 110,0 119,9 117,4 102,3 112,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,2 105,7 108,2 117,0 111,8 96,9 108,5 109,2 119,6 115,1 101,0 111,2
16, 17 Skogsindustri 107,6 106,7 107,3 124,0 110,5 97,5 109,8 104,3 127,2 117,2 101,5 112,5
19-22 Kemisk industry 102,5 105,5 110,8 117,1 113,3 96,9 109,5 113,3 124,1 117,4 101,2 114,0
24-30 Metallindustri 108,1 104,2 105,7 107,1 111,0 97,9 105,4 110,7 116,0 118,2 102,4 111,8
F Byggverksamhet 104,9 106,3 105,5 112,3 113,3 100,8 108,0 106,7 120,2 117,6 105,4 112,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,0 106,6 106,4 116,6 112,8 101,2 109,3 108,4 122,9 117,4 105,0 113,4
G Handel 95,1 101,5 101,8 110,8 105,4 96,3 103,6 104,8 117,3 110,1 99,3 107,9
H Transport och magasinering 95,9 96,2 94,0 103,8 104,2 90,1 98,0 94,8 108,1 106,8 93,2 100,7
J Information och kommunikation 109,0 110,3 110,1 122,6 120,6 101,0 113,5 111,9 125,8 124,4 107,0 117,3
K Finans och försäkring 105,9 109,9 110,0 127,3 104,5 103,8 111,4 111,7 133,0 110,6 106,8 115,5
Statsektorn, J-R Totalt 105,1 108,2 99,3 127,3 115,7 101,2 110,9 104,0 134,4 121,1 107,4 116,7
Kommuner, E-S Totalt 104,6 106,4 99,8 110,6 127,1 98,0 108,9 104,5 116,4 128,2 102,0 112,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_001_sv.html