Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 1)

Närings-
grenkod
Näringsgren För-
ändring
2008/
2007
För-
ändring
2009/
2008*
För-
ändring
2010/
2009*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
För-
ändring
2011/
2010*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Totalt, privat sektor 4,2 4,6 1,6 1,0 2,3 3,2 4,0 2,6 3,2 5,7 4,0
B-E Industri 3,5 5,9 -1,0 0,9 2,9 2,1 3,5 2,3 3,1 5,8 4,6
C Tlllverkning 3,5 6,1 –0,8 0,6 2,7 2,2 3,4 2,2 3,3 5,9 4,8
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,3 4,3 1,2 1,9 3,8 1,9 3,9 2,9 1,4 2,9 3,4
16,17 Skogsindustri 3,0 7,4 -1,4 0,8 5,2 –1,7 3,8 2,0 2,3 3,9 5,7
19–22 Kemisk industry 0,3 2,6 2,5 1,6 1,4 4,0 5,3 3,0 4,2 7,7 2,7
24–30 Metallindustri 3,5 7,8 -2,5 –0,6 0,3 2,5 2,6 1,2 3,0 7,6 5,5
F Byggsverks
amhet
8,3 4,9 1,1 0,0 2,4 2,8 3,4 2,1 2,6 6,5 2,9
G-N Tjänster inom företagsekonomi 5,0 3,2 3,2 0,6 1,7 3,2 3,8 2,3 2,7 4,8 3,3
G Handel 7,3 -4,8 6,3 –1,3 –0,6 3,2 4,5 1,4 3,0 6,1 4,2
H Transport och
magasinering
10,1 -3,6 0,5 1,9 1,2 1,4 1,3 1,5 1,6 3,7 1,7
J Information och
kommunikation
7,9 9,7 0,6 1,4 4,4 3,6 2,6 3,1 4,1 2,9 1,9
K Finans och försäkring -2,1 7,6 2,5 –1,1 0,8 2,0 3,3 1,2 3,1 3,4 5,8
Statsektorn, J-R Totalt .. 5,2 3,0 –0,6 3,8 3,4 1,0 2,0 4,7 5,6 4,9
Kommuner, E-S Totalt .. 4,5 1,4 1,1 3,7 1,8 2,6 2,3 3,3 5,0 1,2
1)

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_004_sv.html