Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/
2007
2009
/1
2009
/2
2009
/3
2009
/4
Förändring
2009/2008
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Förändring
2010/2009
2011
/1
2011
/2
2011
/3
B-S Totalt 3,7 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 2,9 -0,6 -0,1 1,3 0,8 2,3 2,2 2,5
B-E Industri 2,4 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 2,0 -4,3 -3,1 1,0 -1,3 1,5 2,8 1,4
C Tlllverkning 2,5 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 2,7 -4,3 -3,2 1,2 -1,1 1,2 2,4 1,3
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,7 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 1,6 2,5 2,6 1,3 2,1 4,2 3,2 1,6
16,17 Skogsindustri 2,7 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 0,4 -4,7 0,6 2,9 -0,5 5,2 10,0 0,7
19–22 Kemisk industry 0,4 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 3,7 2,0 4,6 2,2 3,1 1,9 1,7 1,9
24–30 Metallindustri 1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 4,3 -7,9 -8,0 1,2 -3,1 –1,4 –1,0 0,7
F Byggsverks
amhet
8,0 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 3,0 1,2 1,3 1,4 1,7 –1,9 –0,7 1,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 4,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 3,8 1,1 1,6 1,1 1,9 3,7 2,5 3,6
G Handel 6,7 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 9,2 4,7 1,2 1,6 4,2 –0,5 –2,0 0,7
H 1) Transport och
magasinering
10,5 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 0,8 3,3 2,6 2,7 2,4 7,4 2,7 2,4
J Information och
kommu nikation
8,9 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 2,7 -4,1 -1,8 1,8 -0,6 2,3 6,1 2,2
K Finans
och försäkring
-2,1 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,5 4,0 7,3 1,4 4,3 2,7 2,6 –0,1
1) Betydande strukturförändringar i näringsgrenen

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/03/tvki_2011_03_2011-12-08_tau_002_sv.html