Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Närings-
gren
Hela
året
2007
Hela
året
2008
2009/
1
2009/
2
2009/
3
2009/
4
Hela
året
2009
2010/
1
2010/
2
2010/
3
2010/
4
Hela
året
2009
2011/
1
B-S Totalt 96,5 100,0 101,1 112,5 109,7 94,9 104,5 104,0 111,9 109,6 96,2 105,4 106,4
B-E Industri 97,7 100,0 101,4 113,6 112,2 92,6 104,9 103,4 108,8 108,7 93,6 103,6 104,5
C Tlllverkning 97,6 100,0 101,8 114,4 113,1 93,0 105,6 104,5 109,5 109,5 94,2 104,4 105,2
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
98,3 100,0 103,3 110,5 107,2 92,2 103,2 104,8 113,2 110,0 93,5 105,4 108,3
16,17 Skogsindustri 97,4 100,0 102,3 119,5 111,6 91,5 106,2 102,7 113,9 112,3 94,1 105,8 106,6
19–22 Kemisk industry 99,6 100,0 102,0 110,7 103,6 90,3 101,6 105,8 113,0 108,3 92,1 104,8 109,8
24–30 Metallindustri 98,6 100,0 101,1 115,4 118,5 93,7 107,2 105,3 106,2 109,1 94,9 103,9 102,8
F Byggsverks
amhet
92,6 100,0 104,3 109,4 108,7 97,4 105,0 107,4 110,8 110,2 98,7 106,8 106,5
G-N Yritystalouden palvelutTjänster inom företagsekonomi 95,3 100,0 100,0 111,9 107,5 95,5 103,7 103,8 113,2 109,1 96,5 105,7 107,7
G Handel 93,7 100,0 92,2 104,5 100,1 89,4 96,8 101,8 109,5 101,3 90,9 100,9 103,6
H 1) Transport och
magasinering
90,5 100,0 91,4 98,3 103,8 87,3 95,2 92,1 101,7 106,4 89,5 97,4 102,8
J Information och kommu- nikation 91,8 100,0 104,4 120,3 119,6 96,6 110,2 107,2 115,4 117,4 98,4 109,6 111,4
K Finans och försäkring 102,1 100,0 104,7 121,4 96,6 99,6 105,6 109,3 126,3 103,6 101,2 110,1 113,2
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
95,0 100,0 99,0 108,8 93,7 93,5 98,8 91,7 104,5 96,7 90,1 95,8 94,6
1) Betydande strukturförändringar i näringsgrenen

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/01/tvki_2011_01_2011-06-08_tau_001_sv.html