Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2009/
1
2009/
2
2009/
3
2009/
4
Förändring
2009/
2008/
2010/
1
2010/
2
2010/
3
2010/
3
Förändring
2010/
2009/
B-S Totalt 4,2 4,6 8,0 5,1 0,9 4,7 1,7 –0,3 0,0 1,2 0,6
B-E Industri 3,5 5,1 10,3 6,8 1,1 5,9 0,4 -2,6 -1,3 2,0 -0,5
C Tlllverkning 3,5 4,9 9,7 6,3 0,9 5,1 1,0 -2,6 -1,3 2,2 -0,3
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,3 2,5 6,8 1,9 2,4 3,4 2,8 -0,1 1,8 1,4 1,5
16,17 Skogsindustri 3,0 6,4 10,7 6,3 0,7 6,1 -1,3 -3,2 -0,2 2,0 -0,8
19–22 Kemisk industry 0,3 1,6 6,6 -1,3 0,1 1,7 2,7 0,7 4,5 2,1 2,5
24–30 Metallindustri 3,5 5,6 11,4 9,9 0,7 7,0 1,2 -4,3 –4,0 2,9 -1,3
F Byggsverks
amhet
8,3 8,0 6,6 5,4 -1,1 4,7 1,7 1,2 1,5 1,2 1,4
G-N Tjänster inom företagsekonomi 5,0 3,1 5,9 5,2 1,2 3,9 2,6 0,.7 0,5 0,5 1,0
G Handel 7,3 -4,8 -2,1 -2,9 -3,0 -3,2 4,0 1,7 -3,2 -2,4 0,0
H Transport och
magasinering
10,1 -2,3 -4,0 -4,2 -6,7 -4,3 0,8 2,6 1,4 2,0 1,7
J Information och
kommunikation
7,9 6,7 14,8 18,5 3,3 10,9 1,1 -4,9 –2,9 0,9 –1,6
K Finans och försäkring -2,1 5,1 11,0 7,1 6,0 7,3 2,5 3,7 5,2 0,9 3,1
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
3,3 1,2 3,4 -6,5 -2,8 -1,1 0,7 1,0 12,6 5,1 4,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 10.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/04/tvki_2010_04_2011-03-10_tau_004_sv.html