Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Förändring
2009/2008
2010/1 2010/2
B-S Totalt 3,7 6,3 2,1 3,0 3,5 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 3,3 -0,1
B-E Industri 2,4 8,8 0,0 0,9 0,1 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 1,8 -4,4
C Tlllverkning 2,5 8,4 0,1 1,2 0,6 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 2,3 -4,6
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,7 3,6 -0,9 3,5 0,5 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 -0,7 0,4
16,17 Skogsindustri 2,7 2,6 0,5 4,5 3,1 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 0,4 -3,9
19–22 Kemisk industry 0,4 2,6 -0,8 0,9 -1,3 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 2,3 1,5
24–30 Metallindustri 1,4 11,2 -1,3 -1,8 -1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 3,7 -8,2
F Byggsverks
amhet
8,0 8,3 4,8 7,9 11,5 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 1,6 0,3
G-N Tjänstenäringar 4,9 5,2 4,8 3,9 5,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 5,0 2,3
G Handel 6,7 4,9 8,5 9,0 4,1 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 8,2 3,8
H Transport och
magasinering
10,5 9,6 10,1 11,3 11,1 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 -0,4 4,3
J Information och
kommu nikation
8,9 15,1 6,9 6,1 8,2 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 3,3 -3,5
K Finans
och försäkring
-2,1 -5,3 4,1 -9,2 2,4 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,4 4,8
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
5,3 8,7 0,1 1,4 12,4 0,5 4,0 -6,7 -3,1 -1,2 6,6 5,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/02/tvki_2010_02_2010-09-07_tau_002_sv.html