Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Förändring
2009/2008
2010/1
B-S Totalt 3,7 6,3 2,1 3,0 3,5 2,1 8,4 5,4 0,8 4,3 4,7
B-E Industri 2,4 8,8 0,0 0,9 0,1 1,2 11,6 6,1 0,9 5,1 3,1
C Tlllverkning 2,5 8,4 0,1 1,2 0,6 1,9 12,2 6,8 1,4 5,7 3,8
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
1,7 3,6 –0,9 3,5 0,5 2,9 6,6 2,7 2,7 3,8 –1,7
16,17 Skogsindustri 2,7 2,6 0,5 4,5 3,1 5,5 13,2 5,1 0,5 6,3 0,1
19–22 Kemisk industry 0,4 2,6 –0,8 0,9 –1,3 0,4 7,3 –1,4 0,4 1,7 4,2
24–30 Metallindustri 1,4 11,2 –1,3 –1,8 –1,4 0,3 16,0 11,2 1,5 7,4 5,5
F Byggsverks
amhet
8,0 8,3 4,8 7,9 11,5 9,2 7,3 6,2 –2,2 5,1 2,8
G-N Tjänstenäringar 4,9 5,2 4,8 3,9 5,9 0,9 5,4 5,1 0,3 3,0 6,7
G Handel 6,7 4,9 8,5 9,0 4,1 –5,2 –1,4 –3,1 –2,7 –3,1 6,9
H Transport och
magasinering
10,5 9,6 10,1 11,3 11,1 –3,1 –5,2 –3,5 –7,4 –4,8 0,2
J Information och kommu- nikation 8,9 15,1 6,9 6,1 8,2 4,7 14,1 18,6 2,9 10,3 3,3
K Finans och försäkring –2,1 –5,3 4,1 –9,2 2,4 0,7 8,6 7,7 6,4 5,8 3,3
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
5,3 8,7 0,1 1,4 12,4 –10,6 –2,9 –12,4 –11,5 –9,2 19,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2010, 2. Arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/01/tvki_2010_01_2010-06-08_tau_002_sv.html