Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2009

Närings-
grenkod
Näringsgren Hela
året
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Hel
året
2008
Förändring
2008/2007
2009/1 2009/1 2009/3 Förändring
2009/1/
2008/1
Förändring
2009/2/
2008/2
Förändring
2009/3/
2008/3
B-S Totalt 96,2 97,8 101,7 103,8 96,7 100,0 4,0 102,4 109,6 109,9 4,8 7,8 5,9
B-E Industri 96,6 98,3 101,3 105,0 95,4 100,0 3,5 103,3 111,3 111,7 5,2 9,9 6,5
C Tlllverkning 96,6 97,9 101,5 105,1 95,5 100,0 3,5 103,3 111,6 111,9 5,4 10,0 6,4
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
98,7 98,9 102,8 104,6 93,8 100,0 1,4 101,7 111,1 107,0 2,8 8,1 2,3
16,17 Skogsindustri 97,2 97,5 102,6 105,5 94,4 100,0 2,9 104,1 113,5 112,1 6,8 10,5 6,2
19–22 Kemisk
industry
99,7 98,2 100,6 106,9 94,2 100,0 0,3 101,0 107,8 105,4 2,8 7,1 –1,4
24–30 Metallindustri 96,6 97,8 101,2 104,9 96,1 100,0 3,5 103,6 113,5 115,1 5,9 12,2 9,7
F Byggsverks
amhet
93,4 98,0 101,8 103,0 97,2 100,0 7,1 107,8 109,8 108,7 10,0 7,8 5,6
G-N Tjänste-
näringar
95,4 97,6 102,4 102,5 97,5 100,0 4,8 100,2 108,2 108,3 2,7 5,7 5,7
G Handel 93,6 97,9 103,4 103,8 94,9 100,0 6,9 93,5 101,2 101,0 –4,5 –2,1 –2,6
H Transport
och
magasinering
90,9 95,4 102,6 105,2 96,8 100,0 10,0 93,6 98,7 101,6 –1,9 –3,8 –3,4
J Information
och
kommunikation
92,1 97,9 100,9 102,4 98,7 100,0 8,6 104,3 114,8 118,5 6,5 13,7 15,7
K Finans
och
försäkring
102,7 101,1 102,0 96,6 100,3 100,0 –2,6 107,0 114,1 104,3 5,8 11,9 8,0
N Uthyrning,
fastighets-
service,
resetjänster
och andra
stödtjänster
97,5 98,3 104,0 99,1 98,6 100,0 2,6 91,6 102,4 94,7 -6,8 -1,6 –4,4

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2009, Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/03/tvki_2009_03_2009-12-08_tau_002_sv.html