Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2009

Närings-
grenkod
Närings-
gren
Hela
året
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Hela
året
2008
För-
ändring
2008
/2007
2009/1 2009/2 2009/3 För-
ändring
2009/1/
2008/1
För-
ändring
2009/2/
/2008/2
För-
ändring
2009/3/
2008/3
B-S Totalt 96,7 98,7 103,7 104,2 93,4 100,0 3,5 101,5 112,8 110,4 2,8 8,8 6,0
B-E Industri 97,8 100,3 101,9 105,9 91,9 100,0 2,2 102,3 112,7 109,7 2,0 12,0 6,4
C Tlllverkning 97,5 100,1 102,0 106,1 91,9 100,0 2,5 102,4 114,4 113,1 2,3 12,2 6,6
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
98,3 100,4 104,9 104,7 90,1 100,0 1,7 103,6 111,9 107,5 3,2 6,7 2,7
16,17 Skogs-
industri
97,4 97,0 105,7 106,2 91,1 100,0 2,7 102,5 119,5 111,4 5,7 13,0 4,9
19–22 Kemisk
industry
99,6 102,0 102,4 105,4 90,2 100,0 0,4 103,7 111,1 103,5 1,7 8,5 –1,8
24–30 Metall-
industri
98,6 101,0 99,7 107,0 92,4 100,0 1,4 101,3 115,8 117,9 0,3 16,1 10,2
F Byggsverk
samhet
93,6 97,7 102,9 103,3 96,1 100,0 6,9 106,8 112,2 109,5 9,3 8,9 6,1
G-N Tjänste-
näringar
95,5 98,2 105,7 101,9 94,1 100,0 4,7 99,5 111,6 108,2 1,3 5,6 6,1
G Handel 94,1 98,7 106,3 103,3 91,7 100,0 6,3 93,7 104,8 100,4 –5,1 –1,4 –2,8
H Transport
och
magasinering
90,5 94,5 103,7 107,8 94,0 100,0 10,5 91,7 98,4 104,9 -3,0 -5,1 –2,7
J Information
och
kommu-
nikation
91,2 99,1 105,4 101,4 94,0 100,0 9,6 103,8 117,7 113,5 4,7 13,0 16,1
K Finans
och
försäkring
102,7 104,2 112,3 89,8 93,7 100,0 –2,6 105,3 122,5 97,2 1,1 9,1 8,3
N Uthyrning,
fastighets-
service,
rese-
tjänster
och andra
stöd-
tjänster
95,6 98,5 104,7 100,4 96,4 100,0 4,6 90,1 103,7 96,8 –8,5 –0,9 –3,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2009, Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/03/tvki_2009_03_2009-12-08_tau_001_sv.html