Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009 1)

Näringsgrenkod Näringsgren Hela året 2007 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Hela året 2008 Förändring 2008/2007 2009/1 2009/2 Förändring 2009/1/ 2008/1 Förändring 2009/2/ 2008/2
  Totalt 96,2 97,8 101,7 103,8 96,7 100,0 4,0 103,9 109,6 6,1 7,8
B-E Industri 96,6 98,3 101,3 105,0 95,4 100,0 3,5 104,5 111,9 6,4 10,4
C Tlllverkning 96,6 97,9 101,5 105,1 95,5 100,0 3,5 104,4 112,2 6,6 10,6
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
98,7 98,9 102,8 104,6 93,8 100,0 1,4 102,3 110,6 3,5 7,6
16,17 Skogsindustri 97,2 97,5 102,6 105,5 94,4 100,0 2,9 103,8 111,9 6,5 9,1
19–22 Kemisk industry 99,7 98,2 100,6 106,9 94,2 100,0 0,3 104,0 109,1 5,8 8,4
24–30 Metallindustri 96,6 97,8 101,2 104,9 96,1 100,0 3,5 105,6 114,3 7,9 13,0
F Byggsverks
amhet
93,4 98,0 101,8 103,0 97,2 100,0 7,1 107,5 109,2 9,7 7,2
G Handel 93,6 97,9 103,4 103,8 94,9 100,0 6,9 100,2 105,9 2,4 2,4
H Transport och
magasinering
90,9 95,4 102,6 105,2 96,8 100,0 10,0 104,2 104,5 9,2 1,9
J Information och kommu- nikation 92,1 97,9 100,9 102,4 98,7 100,0 8,6 103,8 116,1 6,0 15,0
K Finans och försäkring 102,7 101,1 102,0 96,6 100,3 100,0 –2,6 105,1 104,5 3,9 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,9 94,0 100,6 104,9 100,5 100,0 –2,8 108,0 105,6 14,9 4,9
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
97,5 98,3 104,0 99,1 98,6 100,0 2,6 103,4 113,0 5,1 8,7
G-N Tjänstenäringar 95,4 97,6 102,4 102,5 97,5 100,0 4,8 103,2 108,0 5,8 5,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2009, Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2009 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/02/tvki_2009_02_2009-09-07_tau_002_sv.html