Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från första kvartalet 2008 till första kvartalet 2009

Näringsgrenkod Näringsgren Hela året 2007 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Hela året 2008 Förändring 2008/2007 2009/1 Förändring 2009/1/ 2008/1
  Totalt 97,2 98,9 103,8 103,8 93,4 100,0 2,9 103,4 4,5
C Tlllverkning 97,5 100,1 102,0 106,1 91,9 100,0 2,5 103,6 3,6
F Byggsverks
amhet
93,6 97,7 102,9 103,3 96,1 100,0 6,9 107,0 9,5
G Handel 94,12 98,7 106,3 103,3 91,7 100,0 6,3 101,4 2,7
H Transport och
magasinering
90,5 94,5 103,7 107,8 94,0 100,0 10,5 103,2 9,1
J Information och kommu- nikation 91,2 99,1 105,4 101,4 94,0 100,0 9,6 102,8 3,6
K Finans och försäkring 102,7 104,29 112,3 89,8 93,7 100,0 –2,6 104,0 –0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,2 93,3 103,0 103,6 100,1 100,0 –4,1 106,6 14,3
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
95,6 98,5 104,7 100,4 96,4 100,0 4,6 103,6 5,2
B-E Industri 97,8 100,3 101,9 105,9 91,9 100,0 2,2 103,6 3,4
G-N Tjänstenäringar 95,5 98,2 105,7 101,9 94,1 100,0 4,7 103,0 4,9
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
98,3 100,4 104,9 104,7 90,1 100,0 1,7 104,5 4,0
16,17 Skogindustri 97,4 97,0 105,7 106,2 91,1 100,0 2,7 102,3 5,5
19–22 Kemisk industry 99,6 102,0 102,4 105,4 90,2 100,0 0,4 107,1 5,0
24–30 Metallindustri 98,6 101,0 99,7 107,0 92,4 100,0 1,4 103,6 2,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2009, Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från första kvartalet 2008 till första kvartalet 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/01/tvki_2009_01_2009-06-08_tau_001_sv.html