Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 12. Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja televerkkoihin vuosina 2003-2008, miljoonaa euroa

Vuosi Aineelliset
yhteensä
milj. euroa
Muutos, % Televerkot
milj.
euroa
Muutos, %
2003 566,6   438,5  
2004 580,5 2,5 414,1 -5,6
2005 491,2 -15,4 362,7 -12,4
2006 444,1 -9,6 380,1 4,8
2007 436,4 -1,7 376,3 -1,0
2008 436,7 0,1 377,8 0,4

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Taulukko 12. Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja televerkkoihin vuosina 2003-2008, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tau_012_fi.html