Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Tobaksstatistik.

Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I publikationen ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tup/meta_sv.html