Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 09.12.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 05 5,5 6,4 0,9
2016 / 06 4,6 3,4 -1,2
2016 / 07 1,9 0,2 -1,7
2016 / 08 1,9 2,9 1,0
2016 / 09 3,3 3,6 0,3
C Tillverkning 2016 / 05 6,2 7,2 1,0
2016 / 06 4,5 3,2 -1,3
2016 / 07 1,8 -0,2 -2,0
2016 / 08 3,5 4,6 1,1
2016 / 09 4,9 5,1 0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 05 -8,4 -8,4 0,0
2016 / 06 -11,7 -11,7 0,0
2016 / 07 -6,2 -6,2 0,0
2016 / 08 0,9 0,9 0,0
2016 / 09 -5,2 -5,2 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 05 6,8 7,5 0,7
2016 / 06 5,8 7,0 1,2
2016 / 07 -3,2 -3,2 0,0
2016 / 08 3,7 4,2 0,5
2016 / 09 -0,4 -0,3 0,1
16-17 Skogsindustri 2016 / 05 3,1 3,2 0,1
2016 / 06 -1,6 -2,2 -0,6
2016 / 07 -1,8 -2,6 -0,8
2016 / 08 0,4 1,4 1,0
2016 / 09 1,2 1,2 0,0
19-22 Kemisk industri 2016 / 05 -1,5 0,1 1,6
2016 / 06 0,4 1,5 1,1
2016 / 07 4,8 2,6 -2,2
2016 / 08 -0,8 -1,7 -0,9
2016 / 09 8,8 9,3 0,5
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 05 10,2 10,8 0,6
2016 / 06 7,8 5,2 -2,6
2016 / 07 3,7 1,5 -2,2
2016 / 08 5,7 7,1 1,4
2016 / 09 6,0 6,4 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 05 1,1 0,9 -0,2
2016 / 06 -2,4 -2,8 -0,4
2016 / 07 3,6 2,9 -0,7
2016 / 08 15,5 16,7 1,2
2016 / 09 3,9 4,3 0,4
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 05 7,0 8,2 1,2
2016 / 06 5,6 4,1 -1,5
2016 / 07 1,5 -0,7 -2,2
2016 / 08 1,9 3,0 1,1
2016 / 09 5,0 5,3 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/10/ttvi_2016_10_2016-12-09_rev_001_sv.html