Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, marraskuu

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 lokakuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 lokakuussa. Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,2 prosenttia syyskuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi lokakuussa 4,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,6 prosenttia syyskuusta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2016 Loka / 2015 Loka Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2016 Loka / 2015 Loka Kausitasoitettu muutosprosentti, 2016 Loka / 2016 Syys
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 0,4 3,5 -0,2
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,0 20,0 20,0 42,0
C Teollisuus 85,3 0,8 4,1 -0,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 7,3 -3,0 1,1 -0,9
11 Juomien valmistus 1,2 -3,0 0,4 0,1
13 Tekstiilien valmistus 0,6 8,7 11,2 1,1
14 Vaatteiden valmistus 0,5 -18,1 -14,9 -5,7
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 -11,8 -11,8 -6,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 4,3 3,4 6,5 1,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,1 1,9 1,9 0,6
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,6 1,2 3,5 0,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2 4,1 7,8 0,7
24 Metallien jalostus 5,0 -2,5 -1,2 0,9
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,4 -2,0 2,4 -0,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,4 -7,6 -3,8 -11,5
31 Huonekalujen valmistus 0,9 2,8 7,7 2,3
32 Muu valmistus 0,8 -9,0 -9,0 -4,1
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4,7 -8,6 -6,6 -2,7
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,8 -4,3 -4,3 2,7
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,9 -5,0 -5,0 -3,2
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,4 8,0 8,0 1,9
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 41,6 0,9 2,9 1,2
Investointitavarat 27,6 -1,9 0,9 -2,3
Kestokulutustavarat 1,3 0,0 4,6 1,4
Muut kulutustavarat 14,8 7,4 11,5 1,3
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 8,5 -3,0 1,0 -0,5
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,3 -5,2 -0,2 -0,2
16-17 Metsäteollisuus 13,5 2,4 3,5 1,3
19-22 Kemianteollisuus 13,1 9,5 9,5 -0,1
24-30 Metalliteollisuus 37,6 -0,6 3,0 -1,8
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 11,1 4,6 7,9 2,1
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26,2 -3,9 -0,1 -3,8
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,6 13,6 13,6 0,8

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2016, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. lokakuu 2016, Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/10/ttvi_2016_10_2016-12-09_kat_001_fi.html