Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, huhtikuu

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 1,9 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 marraskuussa 1,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 marraskuussa. Kausitasoitettu tuotanto väheni marraskuussa 0,5 prosenttia lokakuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto väheni marraskuussa 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto laski marraskuussa 0,5 prosenttia lokakuuhun verrattuna.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2012 Marras / 2011 Marras Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2012 Marras / 2011 Marras Kausitasoitettu muutosprosentti, 2012 Marras / 2012 Loka
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -2,1 -1,9 -0,5
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,7 -5,1 -8,7 0,7
C Teollisuus 83,7 -2,5 -2,4 -0,5
10 Elintarvikkeiden valmistus 6,5 -3,3 -3,1 1,0
11 Juomien valmistus 1,3 -5,7 -5,7 -0,4
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -13,7 -13,5 -1,9
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -3,8 -4,4 0,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 -28,2 -27,4 -0,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,9 -0,0 1,3 1,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,8 5,2 4,8 -0,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,8 2,6 3,1 2,0
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2,9 -13,1 -13,0 0,7
24 Metallien jalostus 4,3 -2,1 -1,5 4,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,2 -9,0 -8,9 -0,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,2 6,8 6,8 1,9
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,1 -17,2 -17,0 -9,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 0,9 94,0 94,0 1,8
31 Huonekalujen valmistus 1,1 -5,0 -4,3 4,7
32 Muu valmistus 0,8 9,3 9,3 -0,9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,3 -17,7 -17,7 -4,4
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 12,0 0,9 0,9 -3,6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,7 6,6 6,0 4,0
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,6 8,0 8,0 3,1
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 39,0 -1,1 -0,9 -0,2
Investointitavarat 28,8 -8,3 -8,3 -1,8
Kestokulutustavarat 1,4 -5,6 -4,5 2,9
Muut kulutustavarat 13,4 8,7 9,4 1,2
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 7,8 -3,7 -3,5 0,7
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,2 -14,6 -14,4 -1,0
16-17 Metsäteollisuus 13,6 3,6 3,6 0,2
19-22 Kemianteollisuus 13,1 11,4 12,2 1,8
24-30 Metalliteollisuus 38,0 -6,5 -6,6 -1,5
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,4 -21,1 -21,0 -4,8
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 23,7 -0,4 -0,5 -0,7
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,0 23,1 23,1 -0,2

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2012, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. marraskuu 2012, Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 1,9 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/11/ttvi_2012_11_2013-01-10_kat_001_fi.html