Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, huhtikuu

Teollisuustuotanto laski tammikuussa 5,2 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu (BCDE) tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 tammikuussa 5,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 tammikuussa. Kausitasoitettu tuotanto väheni tammikuussa 4,9 prosenttia suhteessa joulukuuhun.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto laski tammikuussa 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto väheni 5,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2012 Tammi / 2011 Tammi Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2012 Tammi / 2011 Tammi Kausitasoitettu muutosprosentti, 2012 Tammi / 2011 Joulu
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -4,8 -5,2 -4,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,7 -7,1 -9,3 -17,6
C Teollisuus 83,7 -2,1 -2,7 -5,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 6,5 1,8 0,4 -4,2
11 Juomien valmistus 1,3 -6,0 -6,0 1,7
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -9,8 -12,6 -1,7
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -20,5 -21,4 1,4
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 -25,7 -30,5 -3,5
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,9 -10,5 -13,2 -5,2
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,8 -17,5 -18,4 -4,3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,8 -12,6 -11,1 -5,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2,9 0,4 -3,2 -4,8
24 Metallien jalostus 4,3 7,6 8,8 0,9
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,2 10,4 7,3 -1,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,2 -8,2 -10,3 -21,3
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,1 2,2 -2,0 -10,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 0,9 -21,8 -21,8 -5,4
31 Huonekalujen valmistus 1,1 2,0 -0,3 -8,7
32 Muu valmistus 0,8 20,0 16,5 4,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,3 -12,7 -13,5 -9,2
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 12,0 -18,2 -18,2 4,9
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,7 0,7 0,2 -0,4
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,6 -0,8 -0,8 -0,1
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 39,0 -5,0 -6,3 -2,6
Investointitavarat 28,8 0,9 -1,6 -9,1
Kestokulutustavarat 1,4 -0,4 -3,7 -5,8
Muut kulutustavarat 13,4 -0,1 -2,0 -2,7
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 7,8 0,6 -1,0 -4,2
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,2 -16,3 -19,1 -1,5
16-17 Metsäteollisuus 13,6 -15,8 -16,1 -4,1
19-22 Kemianteollisuus 13,1 1,4 0,1 -4,0
24-30 Metalliteollisuus 38,0 2,9 3,7 -5,4
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,4 8,6 6,2 -3,2
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 23,7 -3,4 -3,4 -16,7
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,0 -9,7 -13,3 -32,1

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2012, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, Jukka Appelqvist 09 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. tammikuu 2012, Teollisuustuotanto laski tammikuussa 5,2 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/01/ttvi_2012_01_2012-03-09_kat_001_fi.html