Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2014, november

Volymindex för industriproduktionen 2011, oktober

2011
oktober
Offentliggöranden
Översikter
Figurer

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen