Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, maaliskuu

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa 0,4 prosenttia

Koko teollisuuden (BCDE) työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 0,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuussa 3 prosenttia suhteessa toukokuuhun.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa 0,7 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten tuotanto kasvoi metallituotteiden valmistuksessa, 14,4 prosenttia.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2011 Kesä / 2010 Kesä Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2011 Kesä / 2010 Kesä Kausitasoitettu muutosprosentti, 2011 Kesä / 2011 Touko
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -1,7 0,4 -3,0
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,6 9,2 18,0 1,9
C Teollisuus 83,6 -1,5 0,7 -2,0
10 Elintarvikkeiden valmistus 7,4 -8,0 -5,9 -4,3
11 Juomien valmistus 1,3 -9,1 -9,1 -2,0
13 Tekstiilien valmistus 0,7 -3,0 -3,0 -0,9
14 Vaatteiden valmistus 0,4 1,4 4,6 -6,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 -1,7 -1,7 -8,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,3 -1,0 1,5 -3,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 7,5 -11,0 -10,7 -2,0
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 2,2 -5,1 -3,9 -2,7
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,0 -6,9 -4,5 -9,3
24 Metallien jalostus 2,1 -10,4 -8,6 -1,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 8,6 14,4 14,4 3,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,3 10,0 11,0 1,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,1 5,5 8,8 -5,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1,4 -35,0 -35,0 1,1
31 Huonekalujen valmistus 1,3 -13,1 -9,2 -7,7
32 Muu valmistus 0,9 8,1 8,1 0,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,9 -8,0 -7,1 -7,1
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 12,4 -8,0 -7,9 -11,3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,3 3,1 4,4 1,7
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,7 4,8 4,8 2,3
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 34,6 -1,8 -0,1 -1,0
Investointitavarat 31,1 4,7 7,4 2,5
Kestokulutustavarat 1,7 -6,4 -2,9 -9,3
Muut kulutustavarat 14,9 -12,7 -9,4 -16,1
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 8,7 -8,2 -6,1 -5,0
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,3 -1,4 -1,4 -2,3
16-17 Metsäteollisuus 10,7 -7,4 -6,9 -1,7
19-22 Kemianteollisuus 13,1 -9,9 -9,9 -19,7
24-30 Metalliteollisuus 38,5 6,3 8,6 0,5
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,9 5,9 10,2 2,2
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26,2 5,7 8,0 -0,8
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,5 -19,3 -19,3 -0,7
1) 2005=100

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. kesäkuu 2011, Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa 0,4 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/06/ttvi_2011_06_2011-08-10_kat_001_fi.html