Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2017, november

Volymindex för industriproduktionen 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden

Dela