Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, syyskuu

Teollisuustuotanto heinä-syyskuussa edellisvuoden tasolla

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä teollisuustuotanto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 0,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2006 vastaavana ajankohtana. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu runsaan 1000 toimipaikan otokseen Suomessa toimivista toimipaikoista. Otokseen valitaan toimialojensa suurimpia toimipaikkoja. Teollisuustuotannon kasvun hidastuminen johtuu osaksi siitä, että teollisia toimipaikkoja on siirtynyt tai niiden tuotantoa ollaan siirtämässä ulos Suomesta. Katsauksessa olevat kolmen kuukauden liukuvat keskiarvoluvut perustuvat kausitasoitettuihin indeksipistelukuihin.

Teollisuustuotannon (CDE) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-9/2007, %

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia
vuoden takaiseen verrattuna

Metalliteollisuuden trendi on hienoisessa kasvussa. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli vuonna 2005 lähes 48 prosenttia. Metalliteollisuuden kehityksellä on suuri vaikutus koko teollisuustuotantoon.

Metalliteollisuuden (TOL 27-35) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-9/2007, %

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli alkuvuonna viime vuoden tasolla. Puu- ja paperiteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta putosi vuoden 2004 runsaasta 15 prosentista vuoden 2005 noin 13 prosenttiin. Tähän vaikuttivat vuoden 2005 kesällä olleet tuotantoseisokit. Vuoden 2006 suuret kasvuprosentit johtuvat vertailuvuoden tuotantoseisokeista.

Puu- ja paperiteollisuuden (TOL 20-21) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-9/2007, %

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa 5,4 prosenttia
vuotta aikaisemmasta

Kemianteollisuuden tuotanto kääntyi vuoden kolmannella neljänneksellä kasvuun. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannon jalostusarvosta oli vuonna 2005 vajaat 11 prosenttia. Vuonna 2004 sen osuus oli vielä lähes 12 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 23-25) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2001-9/2007, %

Tuotanto kasvoi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi kemianteollisuudessa, runsaat 5 prosenttia ja muussa tehdasteollisuudessa, lähes 4 prosenttia. Eniten laski energiahuolto, runsaat 8 prosenttia.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen teollisuustuotannon vuosimuutos
ajanjaksolla 7 - 9/2007, %

Suomen teollisuustuotannon trendi lievässä kasvussa. Saksan ja Ruotsin vahva kasvu jatkuu. Myös USA:n teollisuustuotannon kasvuvauhti on hieman piristynyt.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2007, (Suomi, Saksa, Ruotsi, EU27 ja USA), 2000=100


Päivitetty 31.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. syyskuu 2007, Teollisuustuotanto heinä-syyskuussa edellisvuoden tasolla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/09/ttvi_2007_09_2007-10-31_kat_001.html