Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, december

Volymindex för industriproduktionen 2007, mars

2007
mars
Offentliggöranden