Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, december

Volymindex för industriproduktionen 2005, november

2005
november
Offentliggöranden
Översikter