Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, mars

Volymindex för industriproduktionen 2005, augusti

2005
augusti
Offentliggöranden
Översikter