Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2020, mars

Volymindex för industriproduktionen 2005, juli

2005
juli
Offentliggöranden
Översikter